Een kleine vraag een kleine moeite...
Heb jij uw TRIPY in het TRIPYcenter gekocht?
Telefoneer dan Bart van Tripycenter op 0032 494 151 150, indien er niet opgenomen wordt, sms een korte boodschap en Bart telefoneert jou terug.
(Hou uw factuur nummer bij de hand)

   
On-line assistentie* 
Wij nemen uw computer over vanop afstand, wij  helpen uw probleem op te lossen.
Bel en we loodsen je door de installatieprocedure.
Telefoneer naar 0032 494 151 150

*enkel voor online assistentie!(enkel voor TRIPYcenter klanten, hou uw factuur nummer bij de hand)